BM  | EN
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 Background: 4 Background: 5 Background: 6 Background: 7 Background: 8 

Last Update: 24 Mar 2019
Version 8.2.0a

Program Pasukan Bertindak Kecemasan Komuniti Sarawak Kawasan DUN N. 47 Pakan akan diadakan selama tiga hari bermula pada 24 September hingga 26 September 2018. Program ini akan melibatkan seramai lebih kurang 200 orang peserta yang terdiri daripada Ketua Masyarakat/Ketua Kaum/Councillor/Pengerusi NGO dan individu di Daearah Pakan.

Program ini akan dilancarkan secara rasminya oleh Yang Berhormat Tan Sri William Mawan Ikom, Ahli Dewan Undangan Negeri N. 47 Pakan pada 26 September 2018.

Date: 24 - 26 Sep 2018
Venue: Dewan Masyarakat Pakan