Sarawak ID|Register
Polls

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Pentadbiran Bahagian Sarikei

 Alamat Pejabat;
Pejabat Daerah Julau
Jalan SMK Julau,
96600 Julau, Sarawak


 Alamat Email;
julaudo@sarawak.gov.my


 No. Telefon;
+6084-734228


 No. Faks;
+6084-734449Pejabat Residen Bahagian Sarikei

Pejabat Residen Bahagian Sarikei
Tingkat 9 & 10, Wisma Jubli Mutiara,
Jalan Bersatu, 96100 Sarikei, Sarawak

 

+6084-651963 / 654371 / 651104

+6084-659429 / 653204

Pejabat Daerah Meradong

Pejabat Daerah Meradong
Jalan Mahkamah,
96500 Bintangor, Sarawak

+6084-693245

+6084-692578

Pejabat Daerah Sarikei

Pejabat Daerah Sarikei
Tingkat 8, Wisma Jubli Mutiara,
Jalan Bersatu, 96100 Sarikei, Sarawak

+6084-651299 / 656725

+6084-651012

Pejabat Daerah Julau

Pejabat Daerah Julau
Simpang Julau, Jalan KJD,
96600 Julau, Sarawak

+6084-734371

+6084-734449

Pejabat Daerah Pakan

Pejabat Daerah Pakan
96510 Pakan, Sarikei, Sarawak

+6011-18 444 211

+6011-18 444 200

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN PORTAL
PENTADBIRAN BAHAGIAN SARIKEI


JAWATANKUASA PENGURUSAN

PENASIHAT
ENCIK MICHAEL RONNIE LANGGONG
RESIDEN BAHAGIAN SARIKEI

AHLI-AHLI

1. TN HJ MOHD PORKAN BIN HJ ABG BUDIMAN
    TIMBALAN RESIDEN

2. PN. KATHREEN LALAI ANAK EDDIE SAGA
    PEGAWAI DAERAH SARIKEI

3. EN. BADJURI BIN BIDIN
    PEGAWAI DAERAH MERADONG

4. EN. WEE TECK MIN
    PEGAWAI DAERAH JULAU


5. EN. SEROJI BIN LUDIN
PEGAWAI DAERAH PAKANJAWATANKUASA TEKNIKAL

KETUA PENTADBIR PORTAL

PN. SUFIANAH BINTI RAJELI
PEJABAT RESIDEN BAHAGIAN SARIKEI

AHLI-AHLI

1. EN.JAYROME BIN JOHN
PEJABAT DAERAH SARIKEI

2. EN. TING KAI SIANG
    PEJABAT DAERAH MERADONG


3.  EN. MUHAMMAD MUQADDIM BIN SAMSUDDIN
PEJABAT DAERAH JULAU

4. EN. ADRIAN AK MELEPONG
    PEJABAT DAERAH PAKAN


A) DEFINISI :-

 

“Borang Pendaftaran Nama-Nama Perniagaan” ialah Borang R.20-Pind. 1/86 yang digunakan untuk memohon pendaftaran bagi nama sesuatu perniagaan dan akan disimpan sebagai rekod bagi nama-nama perniagaan yang telah didaftarkan.

 

“Buku Daftar Permohonan” ialah buku daftar untuk merekod permohonan yang diterima berkaitan dengan Nama-Nama Perniagaan.

 

 “Ekstrak Nama-Nama Perniagaan" bermaksud satu cabutan maklumat daripada Borang Nama-Nama Perniagaan R.20-Pind. 1/86 yang mengandungi butir-butir sesebuah syarikat perniagaan.

     

Nama- Nama Perniagaan” bermaksud nama yang didaftarkan bagi sesebuah syarikat perniagaan.

 

 “Ordinan” merujuk kepada Ordinan Nama-Nama Perniagaan (Cap. 64)

 

Pemohon” bermaksud seorang atau sekumpulan orang yang memohon untuk mendaftarkan nama bagi syarikat perniagaannya.

 

“Pendaftar”merujuk kepada Pendaftar Nama-Nama Perniagaan iaitu Pegawai Daerah.

        

Sijil Pendaftaran” bermaksud satu sijil yang dikeluarkan menggunakan Borang R.22-Pind. 1/86 kepada syarikat perniagaan yang mengesahkan bahawa nama bagi syarikat perniagaan berkenaan telah didaftarkan di bawah Ordinan Nama-Nama Perniagaan (Cap. 64).

 

B) SENARAI SEMAK PENDAFTARAN NAMA-NAMA PERNIAGAAN

1. Borang Pendaftaran Nama-Nama Perniagaan (R.20-Pind.1/86)

2. Borang 2 (I.R.D No.8-Pind.1/86)

3. Borang TL (Statistik)

4. Perjanjian Sewa

5. Surat Hakmilik Premis / Surat Kebenaran menggunakan premis

6. Cop Syarikat

7. Salinan Kad Pengenalan

8. Permit atau Kelulusan dari Agensi / Jabatan lain

 

C) KUTIPAN BAYARAN PENDAFTARAN NAMA-NAMA PERNIAGAAN :-

1. RM50 - Sijil Pendaftaran Nama-Nama Perniagaan (R.22-Pind.1/86)

2. RM2 - Extract Of Business Names Registration/Petikan Nama-Nama Perniagaan

3. RM25 - Lesen Perdagangan Borang 1 (I.R.D. No.7-Pind 1/86)


I) CARTA ALIRAN KERJA PENDAFTARAN NAMA-NAMA PERNIAGAAN :-


II) CARTA ALIRAN KERJA EKSTRAK NAMA-NAMA PERNIAGAAN :-

III) CARTA ALIRAN KERJA PINDAAN BUTIR NAMA-NAMA PERNIAGAAN :-


IV) CARTA ALIRAN KERJA PEMBATALAN NAMA-NAMA PERNIAGAAN :-

Pegawai untuk dihubungi:

1) Pejabat Daerah Sarikei
Encik Dennis Omong Tawing/Pn. Tracey Dibah anak Atai, 084-651299

2) Pejabat Daerah Meradong
Puan Durie anak Renggi, 084-691252

3) Pejabat Daerah Julau
Puan Elizabeth anak Bintang, 084-734228

4) Pejabat Daerah Pakan
En. Donny Justine Bang, 01118444211