BM  | EN
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 Background: 4 Background: 5 Background: 6 Background: 7 Background: 8 
The Official Website of
Sarikei Divisional Administration

Where is Sarikei DivisionWhere is Sarikei Division

Bahagian Sarikei adalah salah satu daripada sebelas (11) Bahagian di Negeri Sarawak, Malaysia dan merangkumi 4 daerah iaitu Sarikei, Meradong (dahulu dikenali sebagai Binatang), Julau dan Pakan. Keluasan Bahagian Sarikei adalah 4,332.35 km persegi iaitu 3% daripada keluasan Negeri Sarawak dan terletak bersebelahan dengan Bahagian Sibu, Mukah dan Betong.