BM  | EN
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 Background: 4 Background: 5 Background: 6 Background: 7 Background: 8 
The Official Website of
Sarikei Divisional Administration

PublicationPublication

Development Synergy of Sarawak
Sarawak Facts and Figures 2012
Sarawak Electronic Government Services Booklet
Sarikei Toward Agropolitan
Wow Sarikei
Pelan Strategik Pembangunan Bahagian Sarikei
Pelan Strategik Pentadbiran Bahagian Sarikei
Pelan Strategik Pembangunan Sumber Manusia Bhg. Sarikei
Pelan Strategik KPI Pentadbiran Bahagian Sarikei