Sarawak ID|Register
Polls

Profail Pejabat Daerah Sarikei

Daerah Sarikei mempunyai keluasan seluas 985 km persegi (km2).  Jumlah penduduk di Daerah Sarikei mengikut Bancian Penduduk Jabatan Perangkaan Negeri Sarawak Tahun 2010 ialah 58,021 orang pada Tahun 2010. Butiran penduduk mengikut kaum di Daerah Sarikei adalah ditunjukkan di Jadual 1 berikut;


KAUM

BIL. PENDUDUK

(Orang)

Peratusan

(%)

Melayu

9,501

16.37

Iban

19,175

33.04

Cina

22,421

28.64

Bidayuh

470

0.81

Melanau

4,068

7.01

India

119

0.2

Lain-lain Bumiputera

621

1.07

Lain-Lain

378

0.65

Bukan Warga Malaysia

1,268

2.18

JUMLAH KESELURUHAN

58,021

100