BM  | EN
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 Background: 4 Background: 5 Background: 6 Background: 7 Background: 8 

Last Update: 24 Mar 2019
Version 8.2.0a
Community Leader Sarikei DivisionCommunity Leader Sarikei Division

TEMENGGONG

Mambu Anak Ikom

Junia Bt Olia

Lim Siok Beng

(Temenggong Kaum Iban)

(Temenggong Kaum Melayu/Melanau)

(Temenggong Kaum Cina)

PEMANCA

DAERAH SARIKEI

DAERAH MARADONG

DAERAH JULAU

DAERAH PAKAN

 

 

 

 

 

Edward Ladin

Fredrick Wong

 

 

Suhaili Bujang

Datuk Janggu Ak. Banyang

Tekong Ak. Ranggi

PENGHULU DAERAH SARIKEI

BIDANGKUASA

1. [KOSONG]

2. Sia Jee Ming

3.Yeong Ngee Nguk           

4.Yeu Chii Tung

5.[KOSONG]

6.Bidai         Gisang

7. Awang Ahmad Dawi

8.Latifah Bujang

PENGHULU DAERAH MARADONG

BIDANGKUASA

 

  
  Lau Kiing Chai

4. Augustine Pau

 

         

PENGHULU DAERAH JULAU

BIDANGKUASA

 

1.Blo Latih 

2.Jarau Junit

3.Junit Tedong

4.Mawa Layang

5.Cahnggan ak Budong

6.[KOSONG]

Merurun & Meluan Ulu Kanowit,Mujok & Ensiring Ng. Julau – Ng.Lingah Ng.Entabai-Engkamop Rayah Pekan Julau

PENGHULU DAERAH PAKAN

BIDANGKUASA

Undi Ak Chuat

Dunggok Ak Megong

Wilfred Ullie Ak Sila

Ting Tiu Look

Dandan Ak Bujang

Clement Ak Nesau

7.Mawa Ak. Layang

Babai/Pedanum Lemujan Wak Pasar Pakan Ulu Julau Ulu Entabai

Entaih/Engkamop