BM  | EN
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 Background: 4 Background: 5 Background: 6 Background: 7 Background: 8 

Last Update: 20 Jun 2019
Version 8.2.1

Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Usahawan (MIED) Sarawak sedang melaksanakan Program Graduan Ke Arah Keusahawanan (GERAK) dan Program Usahawan Teknikal dan Vokasional (USTEV) dibawah Transformasi Sosioekonomi (SET) dibawah Bidang Keberhasilan Utama (KRA) Ke 5'. lncreasing Participation in Entrepreneurship. Program ini dilaksanakan bagi membantu usahawan baru atau sediaada untuk memula, membesar atau mempelbagaikan perniagaan.

 

MUAT TURUN BORANG