BM  | EN
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 Background: 4 Background: 5 Background: 6 Background: 7 Background: 8 
The Official Website of
Sarikei Divisional Administration

Seksyen Perancangan Strategik (Pejabat Timbalan Residen)Seksyen Perancangan Strategik (Pejabat Timbalan Residen)

Seksyen Perancangan Strategik diurus oleh Pejabat Timbalan Residen Bahagian Sarikei, bertanggungjawab ke atas perkara-perkara berikut;

 

1) Perancangan Strategik Pembangunan Bahagian

2) Perancangan Strategik Pembangunan Sosial

3) Pembangunan SCS Scorecard Bahagian Sarikei

 

FUNGSI SEKSYEN PEMBANGUNAN

 • Merancang, memantau dan melapor kemajuan Projek Kecil Luar Bandar (MRP)
 • Merancang, memantau dan melapor kemajuan Projek Pembangunan Rancangan Malaysia Lima tahun (RMK)
 • Merancang, memantau dan menyelaras pelaksanaan projek-projek RTP
 • Menyelaras dan memantau permohonan bekalan elektrik luar bandar (BELB)
 • Menyelaras dan memantau permohonan bekalan air luar bandar (BALB)
 • Menyelaras dan memantau isu-isu pembangunan di Bahagian melakui Jawatankuasa Pembangunan Bahagian 
 • Merancang, melaksana dan memantau program-program pembangunan Usahawan Bahagian (MPUB)
 • Perancangan Strategik Bahagian
 • Menyelaras dan memantau pelaksanaan projek konsesi hutan
 • Menyelaras dan memantau isu-isu pelaksanaan projek rakyat


FUNGSI SEKSYEN TRANSFORMASI SOSIAL

 • Merancang dan melaksanakan strategi untuk mencapai aspirasi kerajaan dalam meningkatkan kualiti hidup rakyat melalui pembangunan fizikal dan sosial yang lestari di Bahagian.
 • Mengenalpasti, merancang, menyelaras serta memantau Program Pembangunan Sosial yang melibatkan agensi yang berkaitan ke arah menangani gejala sosial.
 • Membantu Kementerian Pembangunan Sosial & Urbanisasi Sarawak (KPSU) dan agensi-agensi yang berkaitan dalam mengenalpasti isu-isu (sosial) semasa untuk dikaji dan juga menilai impak pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat setempat (jika perlu).
 • Mewujudkan dan membangunkan Pangkalan Data Sosial Bahagian bagi tujuan perancangan pelan tindakan Jawatankuasa Sosial Bahagian selain dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penyelidikan oleh agensi-agensi berkaitan.
 • Memantau aktiviti yang berkaitan dengan program pembasmian kemiskinan.
 • Menyelaras jawantankuasa kerja bagi sambutan perayaan, majlis rasmi, majlis keagamaan, kebudayaan, sukan dan pelancongan.
 • Membantu merancang/memberi input kepada pembangunan sektor pendidikan terutamanya di kawasan pendalaman dengan kerjasama Pejabat Pelajaran Daerah, Pejabat Belia dan Sukan dan KPSU.
 • Memantau dan membantu menggerakkan aktiviti sosial (termasuk kemasyarakatan/kebajikan) seperti sukan, kebudayaan, belia, wanita dan keluarga melalui JKKK, NGO dan sebagainya ke arah mewujudkan komuniti bestari dan kemakmuran setempat.
 • Membantu dalam usaha memperkasakan keupayaan (capacity building) serta kepimpinan di peringkat akar umbi (Ketua Kampung/Ketua Masyarakat, JKKK, NGO dan lain-lain).