Pendaftaran Perkahwinan Mengikut Adat


...

Pegawai untuk dihubungi:

1) Pejabat Daerah Sarikei
SAO Shanta Douglas/En. Bujang anak Sabang, 084-651299

2) Pejabat Daerah Meradong
En. Philip Jigat, 084-693245

3) Pejabat Daerah Julau
AO Bidah Lujah, 084-734228

4) Pejabat Daerah Pakan
SAO Dana Ungki/Pn. Lucy Senabong, 01118444211