Dimanakah Bahagian Sarikei


Bahagian Sarikei adalah salah satu daripada dua belas (12) Bahagian di Negeri Sarawak, Malaysia dan merangkumi 4 daerah iaitu Sarikei, Meradong (dahulu dikenali sebagai Binatang), Julau dan Pakan. Sarikei merupakan Bahagian ke enam(6). Keluasan Bahagian Sarikei adalah 4,332.35 km persegi iaitu 3% daripada keluasan Negeri Sarawak dan terletak bersebelahan dengan Bahagian Sibu, Mukah dan Betong.


Lokasi Bahagian Sarikei