picture

 

PINDAHMILIK HAK SENAPANG PATAH SECARA PROBET


A)   DEFINISI

‘Pindah Hakmilik Senapang Patah Melalui Probet’ - proses di mana pemilik asal telah meninggal dunia dan dipindah milik kepada anak lelaki atau anak perempuan melalui probet.

‘Notis Pemberitahuan’ - apa-apa cara sama ada bertulis ataupun lisan dalam menyampaikan maklumat kepada pelanggan
 

B) SENARAI SEMAK PINDAHMILIK SENAPANG PATAH MELALUI PROBET

1.    Salinan Kad Pengenalan pemohon

2.    Salinan Sijil Lahir pemohon / Surat Sumpah

3.   Salinan Probet 

4.   Resit Simpanan Senjata Api dari Balai Polis

5.   Dua (2) keping gambar terbaru pemohon berukuran passport

6.   Salinan Lesen Senjata Api
 

C)   CARTA ALIRAN KERJA PINDAH HAKMILIK SENAPANG PATAH MELALUI PROBET


 

Pegawai untuk dihubungi:

1) Pejabat Daerah Sarikei

  • SAO Shanta Ak Douglas, 084-651299

2) Pejabat Daerah Meradong

  • SAO Christie Tengku, 084-693245

3) Pejabat Daerah Julau

  • Pn. Nancy Gerinding Ak Nicholas Mambang, 084-734228

4) Pejabat Daerah Pakan

  • SAO Adrian Ak Melepong, 084-719003