LESEN SABONG AYAM


 


​​​​​Permohonan Lesen Sabong Ayam telah dibekukan untuk sementara waktu mengikut ordinan berikut:

  1. Sarawak Government Gazette Part II – Vol. LI bertarikh 26 Februari 1996, No 5 (rujuk perenggan Swk. L.N 12).
  2. Peraturan Pencegahan Penganiayaan Terhadap Binatang(Sabong Ayam) (Pindaan),1996
  3. Ordinan Pencegahan Penganiayaan Terhadap Binatang 1962
  4. Surat Pekeliling No. 76/88 melalui rujukan 13/PKM/1385/1/(T) bertarikh 22 November 1988

Pegawai untuk dihubungi:
Henry Gimong ak Sawat, 084-655432