picture

 

HUBUNGI KAMI


 Pejabat Residen Bahagian   Sarikei

 Pejabat Residen Bahagian   Sarikei
 Tingkat 9 & 10, Wisma Jubli   Mutiara,
 Jalan Bersatu, 96100 Sarikei,   Sarawak

 siro@sarawak.gov.my 

 

+6084-655432

+6084-653204

 Pejabat Daerah Meradong

 Pejabat Daerah Meradong
 Jalan Mahkamah,
 96500 Bintangor, Sarawak

+6084-693245

+6084-692578

 Pejabat Daerah Sarikei

 Pejabat Daerah Sarikei
 Tingkat 8, Wisma Jubli Mutiara,
 Jalan Bersatu, 96100 Sarikei,   Sarawak

+6084-651299 / 656725

+6084-651012

 Pejabat Daerah Julau

 Pejabat Daerah Julau
 Simpang Julau, Jalan KJD,
 96600 Julau, Sarawak

+6084-734371

+6084-734449

 Pejabat Daerah Pakan

 Pejabat Daerah Pakan
 96510 Pakan, Sarikei,   Sarawak 

+6084-719003/719002

+6084-719004


JAWATANKUASA PEMBANGUNAN PORTAL
PENTADBIRAN BAHAGIAN SARIKEI


JAWATANKUASA PENGURUSAN

PENASIHAT

ENCIK MICHAEL RONNIE LANGGONG
RESIDEN BAHAGIAN SARIKEI

AHLI-AHLI

1. EN. BADJURI BIN BIDIN
    TIMBALAN RESIDEN

2. PN. KATHREEN LALAI ANAK EDDIE SAGA
    PEGAWAI DAERAH SARIKEI

3. EN. WEE TECK MIN
    PEGAWAI DAERAH JULAU

4. EN. THOMAS GEOFFREY KENDAWANG
    PEMANGKU PEGAWAI DAERAH MERADONG

5. EN. YALIN ASAN
PEMANGKU PEGAWAI DAERAH PAKAN

JAWATANKUASA TEKNIKAL

KETUA PENTADBIR PORTAL

PN. SUFIANAH BINTI RAJELI
PEJABAT RESIDEN BAHAGIAN SARIKEI

AHLI-AHLI

1. EN.JAYROME BIN JOHN
PEJABAT DAERAH SARIKEI

2. EN. TING KAI SIANG
    PEJABAT DAERAH MERADONG

3.  EN. MUHAMMAD MUQADDIM BIN SAMSUDDIN
PEJABAT DAERAH JULAU

4. EN. ADRIAN AK MELEPONG
    PEJABAT DAERAH PAKAN


 

A) DEFINISI :-

 

 

 

“Borang Pendaftaran Nama-Nama Perniagaan” ialah Borang R.20-Pind. 1/86 yang digunakan untuk memohon pendaftaran bagi nama sesuatu perniagaan dan akan disimpan sebagai rekod bagi nama-nama perniagaan yang telah didaftarkan.

 

 

 

“Buku Daftar Permohonan” ialah buku daftar untuk merekod permohonan yang diterima berkaitan dengan Nama-Nama Perniagaan.

 

 

 

 “Ekstrak Nama-Nama Perniagaan" bermaksud satu cabutan maklumat daripada Borang Nama-Nama Perniagaan R.20-Pind. 1/86 yang mengandungi butir-butir sesebuah syarikat perniagaan.

 

     

 

Nama- Nama Perniagaan” bermaksud nama yang didaftarkan bagi sesebuah syarikat perniagaan.

 

 

 

 “Ordinan” merujuk kepada Ordinan Nama-Nama Perniagaan (Cap. 64)

 

 

 

Pemohon” bermaksud seorang atau sekumpulan orang yang memohon untuk mendaftarkan nama bagi syarikat perniagaannya.

 

 

 

“Pendaftar”merujuk kepada Pendaftar Nama-Nama Perniagaan iaitu Pegawai Daerah.

 

        

 

Sijil Pendaftaran” bermaksud satu sijil yang dikeluarkan menggunakan Borang R.22-Pind. 1/86 kepada syarikat perniagaan yang mengesahkan bahawa nama bagi syarikat perniagaan berkenaan telah didaftarkan di bawah Ordinan Nama-Nama Perniagaan (Cap. 64).

 

B) SENARAI SEMAK PENDAFTARAN NAMA-NAMA PERNIAGAAN

1. Borang Pendaftaran Nama-Nama Perniagaan (R.20-Pind.1/86)

2. Borang 2 (I.R.D No.8-Pind.1/86)

3. Borang TL (Statistik)

4. Perjanjian Sewa

5. Surat Hakmilik Premis / Surat Kebenaran menggunakan premis

6. Cop Syarikat

7. Salinan Kad Pengenalan

8. Permit atau Kelulusan dari Agensi / Jabatan lain

 

C) KUTIPAN BAYARAN PENDAFTARAN NAMA-NAMA PERNIAGAAN :-

1. RM50 - Sijil Pendaftaran Nama-Nama Perniagaan (R.22-Pind.1/86)

2. RM2 - Extract Of Business Names Registration/Petikan Nama-Nama Perniagaan

3. RM25 - Lesen Perdagangan Borang 1 (I.R.D. No.7-Pind 1/86)

 

 

 

I) CARTA ALIRAN KERJA PENDAFTARAN NAMA-NAMA PERNIAGAAN :-

 

 

 

 

II) CARTA ALIRAN KERJA EKSTRAK NAMA-NAMA PERNIAGAAN :-

 

 

III) CARTA ALIRAN KERJA PINDAAN BUTIR NAMA-NAMA PERNIAGAAN :-

 

 


IV) CARTA ALIRAN KERJA PEMBATALAN NAMA-NAMA PERNIAGAAN :-

 

Pegawai untuk dihubungi:

1) Pejabat Daerah Sarikei
Encik Dennis Omong Tawing/Pn. Tracey Dibah anak Atai, 084-651299

2) Pejabat Daerah Meradong
Puan Durie anak Renggi, 084-691252

3) Pejabat Daerah Julau
Puan Elizabeth anak Bintang, 084-734228

4) Pejabat Daerah Pakan
En. Donny Justine Bang, 01118444211