Bahagian Sarikei adalah Bahagian ke-6 di Sarawak dan dibentuk pada 2 April 1973. Bahagian Sarikei merangkumi Daerah Sarikei, Meradong, Julau dan Pakan. Terletak di Sungai Rajang, ibu kota Sarikei adalah Bandar Sarikei yang dapat diakses melalui jalan raya, laut dan sungai. Pertanian adalah aktiviti ekonomi utama Bahagian dan penduduk tempatan lebih banyak terlibat dalam pertanian komoditi, buah-buahan dan sayur-sayuran. Tuntutan Sarikei yang sebenar adalah pentingnya sebagai pusat pertanian, lebih daripada 80% pengeluaran lada Sarawak berasal dari Bahagian Sarikei.

SELAMAT DATANG KE SARIKEI

Tentang Sarikei

PERUTUSAN RESIDEN BAHAGIAN SARIKEI

PERUTUSAN RESIDEN BAHAGIAN SARIKEI

Salam Sarawakku sayang dan Salam Ibu Pertiwiku ,
Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan Selamat Datang kepada para pelawat Laman Portal Rasmi Pejabat Residen Bahagian Sarikei, Sarawak.

Sebagai pengenalan, Pejabat Residen Bahagian Sarikei merupakan sebuah agensi kerajaan negeri Sarawak yang bertanggungjawab menjadi nadi penggerak di dalam merancang, menyelaras, melaksana dan memantau secara berterusan rancangan-rancangan pembangunan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Bahagian Sarikei.

LEBIH LANJUT

Visi Misi

Visi

Bahagian Sarikei yang maju dari segi sosio-ekonomi menjelang 2030

 

Misi

Memajukan pembangunan sosio-ekonomi dan kesejahteraan rakyat dalam Bahagian Sarikei melalui tadbir urus yang baik dan perkongsian strategik dengan pemegang taruh.