picture

 

Seksyen Khidmat Pengurusan


PENGURUSAN PENTADBIRAN AM

 • Pengurusan Pentadbiran dan Keselamatan
 • Pengurusan Kebersihan dan Landskap Pejabat
 • Pengurusan Rekod, Inventori dan Stok Pejabat
 • Pengurusan Kenderaan Rasmi
 • Pengurusan ICT Pejabat (CIO)
 • Penganjuran Aktiviti Sosial Pejabat
 • Pengurusan Pusat Sumber Pejabat
 • Jawatankuasa Lembaga Perumahan
 • Pengurusan Fungsi Berkanun (Urusan derma & Kahwin Bawah Umur)
 • ICTSO Jabatan

PENGURUSAN KUALITI

 • Mengurus, memantau dan menyelaras Pelaksanaan Inisiatif Kualiti (5S, ISO 9001:2008, KIK, KFA)
 • Memantau Kualiti Penyampaian Perkhidmatan kepada Pelanggan (Perkhidmatan Kaunter)
 • Menganalisa dan menyediakan Laporan berhubung Aduan Pelanggan (Tali Khidmat)
 • Menganalisa dan membuat Laporan berkaitan pencapaian Piagam Pelanggan

SEKSYEN SUMBER MANUSIA

 • Perancangan Sumber Manusia
 • Pangkalan Data
 • Pengurusan Sumber Manusia, Rekod Staff
 • Pengurusan Ketua Masyarakat
 • Pembangunan Sumber Manusia
 • Latihan, Kursus dan Kerjaya Staff

SEKSYEN KEWANGAN

 • Penyediaan Anggaran Tahunan
 • Penyelarasan Peruntukan Suku Tahunan
 • Pemantauan Perbelanjaan dan Pelupusan
 • Pengurusan Perolehan, Invois, Tuntutan, Sebutharga dan Tender
 • Pengurusan Laporan Status Perbelanjaan, Komitmen dan Sistem SIFBAS
 • Pengurusan Lesen Pemberi Wang Berdaftar