PERMOHONAN PERMIT MEMBELI PELURU


Permohonan Permit Membeli Perluru Senapang Patah

   

Makluman Umum
Pemohon harus datang ke pejabat dengan membawa Lesen Senapang Patah yang masih sah dan tidak tamat tempoh bersama-sama dengan 10 atau 25 kelonsong peluru (maksima) sebulan. Pemohon boleh membeli maksimum 25 butir peluru sahaja.

Undang-Undang
-
Akta Senjata Api, 1960

Borang Rasmi
- Borang 11
- Senarai Semak Permohonan Permit Untuk Membeli Peluru Senapang Patah

Yuran
-RM2.00

Kelayakan dan Syarat
Sesiapa sahaja yang mempunyai Lesen Senapang Patah yang sah dan berdaftar

Doukumen Yang Diperlukan
- Lesen Senapang Patah Yang Sah dan Berdaftar