picture

 

PERMOHONAN PERMIT MEMBELI PELURU


Permohonan Permit Membeli Perluru Senapang Patah

   

Makluman Umum
Pemohon harus datang ke pejabat dengan membawa Lesen Senapang Patah yang masih sah dan tidak tamat tempoh bersama-sama dengan 10 atau 25 kelonsong peluru (maksima) sebulan. Pemohon boleh membeli maksimum 25 butir peluru sahaja.

Undang-Undang
-
Akta Senjata Api, 1960

Borang Rasmi
- Borang 11
- Senarai Semak Permohonan Permit Untuk Membeli Peluru Senapang Patah

Yuran
-RM2.00

Kelayakan dan Syarat
Sesiapa sahaja yang mempunyai Lesen Senapang Patah yang sah dan berdaftar

Doukumen Yang Diperlukan
- Lesen Senapang Patah Yang Sah dan Berdaftar