DemografiDEMOGRAFI - BAHAGIAN SARIKEI

Jumlah Penduduk Mengikut Kumpulan Etnik, Daerah Kecil (Banci 2020)

Daerah Penduduk
Jumlah Warganegara Bukan Warganegara
Jumlah Bumiputera Bukan Bumiputera
Cina  India  Lain- Lain
Sarikei 44, 039 43, 546 26, 539 16, 904 31 72 493
Maradong 20, 299 19, 884 12, 398 7, 407 3 76 415
Julau 15, 333 15, 313 14, 882 412 2 17 20
Pakan 15, 462 15, 406 15, 168 199 0 38 57
 
Jumlah Penduduk Mengikut Jantina Malaysia 2020
 
Daerah Penduduk
Jumlah Lelaki Perempuan
Sarikei 44, 039 22, 121 21, 918
Maradong 20, 299 10, 127 10, 172
Julau 15, 333 7, 613 7, 720
Pakan 15, 462 8, 160 7, 302

Sumber : Jabatan Perangkaan Malaysia