PERMOHONAN LESEN PERKAHWINAN KHAS BUKAN ISLAM 

 Sila Ambil Perhatian
Sila berurusan dengan pihak Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) terdekat sebelum mengemukakan permohonan di Pejabat Bahagian Residen Sarikei  


DOKUMEN YANG PERLU DIMUAT TURUN

  1. Jenis permohonan dan senarai semak dokumen sokongan
 

 Permohonan Perkahwinan Khas Bukan Islam :

  1.  Permohonan Pendaftaran Perkahwinan Tanpa Memerlukan Pemberitahuan Perkahwinan dan Perakuan Untuk Perkahwinan (Tanpa Notis) (Akta Membaharui Undang-undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 [Seksyen 21(1)] )
  2. Pengupacaraan dan Pendaftaran Perkahwinan Bagi Pasangan Di Mana Pihak Perempuan Berusia Genap 16 tahun Tetapi Belum Mencapai Umur 18 tahun Perkahwinan Perempuan Berumur Di Bawah 18 Tahun Tetapi Telah Genap 16 Tahun (Akta Membaharui Undang-undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 [Seksyen 21(2)] )
  3. Permohonan Lesen Untuk Mengupacarakan Perkahwinan Di Suatu Tempat Lain Daripada Pejabat Pendaftar (Akta Membaharui Undang-undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 [Seksyen 21(3)] )
 

CARTA ALIRAN KERJA PERMOHONAN LESEN PERKAHWINAN KHAS BUKAN ISLAM
 

Carta alir bagi Permohonan Pendaftaran Perkahwinan Tanpa Memerlukan Pemberitahuan Perkahwinan dan Perakuan Untuk Perkahwinan (Tanpa Notis) (Lesen JPN.KC01C)


Carta alir bagi Permohonan Pendaftaran Perkahwinan Bagi Pasangan Perempuan Genap 16 Tahun Tetapi Di Bawah Umur 18 Tahun (Lesen JPN.KC01D) 
Carta alir bagi Permohonan Pendaftaran Perkahwinan Di Luar Pejabat Pendaftar (Lesen JPN.KC01E)

​​​​​​

Pegawai untuk dihubungi:

  1.  Puan Ophelia Naoh, 084-651963