BM  | EN
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 Background: 4 Background: 5 Background: 6 Background: 7 Background: 8 
The Official Website of
Sarikei Divisional Administration

Ada pelbagai aktiviti  akan diadakan bermula jam 9.00 pagi hingga 3.00 petang di Terminal Penumpang 2, Sarikei antaranya:

1. Pertandingan mewarna kanak-kanak oleh PBB N41 Kuala Rajang dan PDK Daerah Sarikei.

2. Kempen derma darah oleh Hospital Bahagian Sarikei.

3. Pameran Antidadah oleh AADK Daerah Sarikei.

Semua dijemput hadir.