BM  | EN
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 Background: 4 Background: 5 Background: 6 Background: 7 Background: 8 
The Official Website of
Sarikei Divisional Administration

Permohonan Permit Membeli PeluruPermohonan Permit Membeli Peluru

Permohonan Permit Membeli Perluru Senapang PatahMakluman Umum

Pemohon harus datang ke pejabat dengan membawa Lesen Senapang Patah yang masih sah dan tidak tamat tempoh bersama-sama dengan 10 atau 25 kelonsong peluru (maksima) sebulan. Pemohon boleh membeli maksimum 25 butir peluru sahaja.

Undang-Undang

-
Akta Senjata Api, 1960

Borang Rasmi

- Borang II
- Senarai Semak Permohonan Permit Untuk Membeli Peluru Senapang Patah

Yuran

-RM2.00

Kelayakan dan Syarat

Sesiapa sahaja yang mempunyai Lesen Senapang Patah yang sah dan berdaftar

Doukumen Yang Diperlukan

- Lesen Senapang Patah Yang Sah dan Berdaftar