BM  | EN
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 Background: 4 Background: 5 Background: 6 Background: 7 Background: 8 
The Official Website of
Sarikei Divisional Administration

Profail Daerah PakanProfail Daerah Pakan

PETA DAERAH

Daerah Pakan yang mempunyai keluasan kawasan kira-kira sebanyak 924.6 km persegi dinaiktaraf untuk menjadi daerah penuh pada 1hb Mac 2002 setelah menjadi daerah kecil sejak tahun 1973 dalam kawasan pentadbiran Daerah Julau, Sarikei. Pekan Pakan boleh dihubungi melalui jalan darat yang kira-kira lebih kurang sejauh 45 km dari bandar Sarikei.

Di bawah adalah peta bagi Bahagian Sarikei.